top of page

Aanmeldingsprocedure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorschrift logopedisch bilan

 

Voorafgaand aan het logopedisch onderzoek is er steeds een voorschrift "logopedisch bilan" van een geneesheer-specialist of huisarts vereist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonische aanmelding.

 

Een aanmeldingsfiche wordt ingevuld. De logopediste, die het onderzoek en de eventuele behandeling gaat uitvoeren, neemt zo snel mogelijk contact met u op.

 

Intakegesprek

 

De hulpvraag wordt uitgebreid besproken. Alle informatie, die nodig is om een kwaliteitsvol onderzoek te kunnen uitvoeren, wordt verzameld. Vaak worden vragenlijsten meegegeven. De aanvraagprocedure tot tegemoetkoming door het ziekenfonds wordt toegelicht.

 

Logopedisch onderzoek

 

Op basis van de verzamelde gegevens wordt een onderzoek op maat uitgevoerd.

 

Bespreking resultaten/advies

 

De logopediste bespreekt de testresultaten met de patiënt en/of ouders en er wordt een advies geformuleerd.

 

 

Voorschrift logopedische behandeling

 

Indien logopedische behandeling aangewezen is en er een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het ziekenfonds, schrijft de geneesheer-specialist de therapiesessies voor op basis van het logopedisch verslag.

 

 

bottom of page