top of page

Ik streef naar een kwaliteitsvolle zorg van het hoogste niveau. Hiertoe wordt er voortdurend geïnvesteerd in behandel- en onderzoeksinstrumenten evenals in bijscholingen.

 

Hilde Evens studeert af in 2002 en start de privépraktijk in de loop van 2005 op in Beringen. In 2012 behaalt ze bijkomend het postgraduaat "Stem" en in 2017 het postgraduaat "vloeiendheidsstoornissen" binnen de Europese opleiding ECSF. Naast stem- en stotterpatiënten behandelt zij jonge kinderen met taalproblemen en volwassenen met neurogene spraak- en taalproblemen. In dagcentrum "de Botermijn" te Beringen werkt zij met volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Voor deze doelgroepen volgt ze permanent bijscholingen. Ze is rechtstreeks bereikbaar op het nummer 0475/77.43.89.

Deze praktijk is een vaste stageplaats voor de opleidingen logopedie aan de Thomas More hogeschool en de KULeuven. Dit is een win-win situatie voor zowel student, die ervaring opdoet met onderzoek en therapie bij diverse logopedische problematieken als voor de praktijk. Ik blijf steeds op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het brede domein van de logopedische wetenschappen.

bottom of page