top of page

Kinderen

Niet ieder kind kan zich even goed talig uitdrukken. Ouders herkennen dit vaak al bij hun peuter of kleuter. Het is van groot belang de ouders van deze jonge kinderen verder te helpen om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden. Hoe jonger het kind hoe meer we inzetten op ouder-kindbegeleiding.

 

Met een grondig onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het kind wordt vaak de eerste stap gezet. Op basis van dergelijk onderzoek wordt een advies geformuleerd. Dit kan een advies tot behandeling zijn maar ook een advies tot opvolging van de spontane evolutie.

 

De praktijk beschikt over de volledige testbatterij, die kan worden gebruikt bij de eventuele aanvraag tot tegemoetkoming door het ziekenfonds. Vaak worden daarnaast bijkomende testen uitgevoerd, die een meerwaarde hebben in de diagnostiek. Verder wordt aanvullende informatie verzameld via ouders en school. 

bottom of page